Siedziba firmy ROBSON w Bruszczewie

O nas

Od momentu założenia firmy ROBSON w 2005 roku wiele się zmieniło. Precyzyjnie wyznaczony przez właściciela kierunek oraz praca wielu ludzi przekładają się na nieprzerwany rozwój przedsiębiorstwa. Na chwilę obecną możemy pochwalić się następującymi danymi:

nasza średnia miesięczna produkcja

nasza średnia miesięczna sprzedaż

tygodniowa ilość zakładanych upraw

nasza flota pojazdów

Na ekranie to tylko suche liczby – w rzeczywistości kryją się za nimi ludzie, ich troska o jakość, nowoczesne technologie i wszystko to, co czyni firmę ROBSON stabilnym i pewnym partnerem dla kontrahentów w Europie. Ponad 50 współpracujących z nami firm w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Belgii i Niemczech zaopatrujemy od lat w najlepsze jakościowo pieczarki, co potwierdzają otrzymane przez nas certyfikaty.

W historii naszej firmy można odnaleźć kilka etapów i punktów zwrotnych będących swoistymi kamieniami milowymi. Oto one:

Rok 2005
Startujemy!

W tym roku Robert Jóźwiak rozpoczyna działalność w zakresie handlu hurtowego pieczarkami. Początkowo, były to w całości grzyby pochodzące z prowadzonej przez jego rodziców pieczarkarni, jednak szybko zaczyna on również skupować pieczarki od okolicznych producentów. Na cele działalności zaadaptowano wybudowaną w 2005 r. pieczarkarnię z częścią socjalno-biurową, która służy pracownikom do dnia dzisiejszego.

Rok 2006
Francja

Początkowo pieczarki dostarczane były jedynie na rynek niemiecki (Hanower i Hamburg), jednakże w 2006 roku dzięki dalszemu rozwojowi bazy transportowej (zakup dwóch ciężarówek) oraz zatrudnieniu kolejnych kierowców, możliwe było rozszerzenie rynku zbytu o Francję (Paryż). W tym roku miesięczna sprzedaż do Francji i Niemiec wyniosła już ponad 100 ton.

Rok 2007
Nowe ciężarówki

W 2007 roku stopniowo zwiększał się eksport na rynek francuski, co było możliwe dzięki zakupowi pierwszego w firmie ciągnika siodłowego wraz z naczepą. Właściciel dobrze sobie zdawał sprawę, że budowa własnej bazy transportowej jest niezbędna z punktu widzenia strategii firmy, gdyż realizacja dostaw z wykorzystaniem zewnętrznych firm transportowych nie była możliwa.

Rok 2008
Wielka Brytania

W 2008 roku zakupiono kolejną ciężarówkę i rozpoczęto sprzedaż do Wielkiej Brytanii. Rynek angielski okazał się na tyle chłonny, że zaczęto w większym stopniu koncentrować na nim działalność firmy.

Lata 2009-2011
Rozbudowa

Lata 2009-2011 pozwoliły na ugruntowanie pozycji firmy i wypracowanie solidnych zasad współpracy z dotychczasowymi klientami, jednakże panujący w Europie kryzys gospodarczy sprawił, że trudno było pozyskać nowych klientów, co nieco przyhamowało rozwój firmy w tym okresie. W 2011 r. wymieniono posiadane samochody ciężarowe na ciągniki siodłowe z naczepą, co pozwoliło na zwiększenie możliwości transportowych. Rozbudowano również magazyn chłodniczy oraz w dalszym ciągu rozwijano sprzedaż do Wielkiej Brytanii.

Rok 2013
Zwiększenie produkcji

W 2013 r. produkcję pieczarek pod nazwą Robson Royal Champignons rozpoczęła Iwona Jóźwiak (żona Roberta Jóźwiaka). Szybko stała się ona jednym z większych dostawców z ponad 10% udziałem w skupowanej pieczarce.

Rok 2015
Nowe miejsce produkcji

W 2015 roku działalność w zakresie produkcji pieczarek rozpoczęto w zaadaptowanym budynku po byłym PGR w Starym Bojanowie.

Lata 2015 - 2018
Rozbudowa zakładu

W 2015 roku rozpoczęła się rozbudowa i nadbudowa budynku chłodni o pomieszczenia magazynowe z częścią chłodniczą oraz rozbudowa i nadbudowa budynków socjalno-biurowych o nowe pomieszczenia. Całość została otwarta w roku 2018.

Rok 2017
Nowa linia pakowania

W tym roku zakupiono linię do automatycznego foliowania i etykietowania grzybów w kubkach/tackach z wykorzystaniem specjalnej linii do pakowania.

Rok 2022
Pakujemy jeszcze więcej

Rok 2022 to kolejny zakup maszyny pakującej nasze produkty.